Lagerudvidelse 2015, og velkommen til Brian

Efter en forrygende start på 2015, hvor vi har budt velkommen til en del nye kunder og samarbejdspartnere, valgte vi i sommers at tage mod en praktikant på lageret. Brian har været hos os i nogle måneder nu, og vi er meget glade for at kunne byde ham velkommen med en fastansættelse pr. november 2015. Brian arbejder på lageret på Rejkjærvej 2, hvor han står for sortering af paller, af- og pålæsning af lastbiler og den daglige kontakt med de samarbejdspartnere der har sin gang her.

Den forøgede arbejdskraft har givet mulighed for at tage større partier ind til sortering, hvorfor vi endnu engang har udvidet vores lagerareal. Det betyder at vi fra midten af september har rådet over yderligere 400 m2 indendørs lagerareal.

Stor tak til alle kunder, leverandører og samarbejdspartnere for at gøre dette muligt, vi ser frem til et fortsat godt samarbejde i året der kommer.

Brian sorterer EUR pl. TIPA Emballage 2015, Jakob og Katrine